49 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZECH ZAPÓR"

749 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY 1212

"TRZY ZAPORY"

na rzece SOLE

należący do prestiżowego cyklu

Puchar Grand Prix PZKaj 2015 
po hasłem

AKTYWNYM BYĆ, TO DŁUŻEJ ŻYĆ".

26 – 28 czerwca 2015

gp2015msitlogo tkkf 300x302


ORGANIZATOR:

- Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów

- Polski Związek Kajakowy, Komisja Turystyki i Rekreacji

Impreza dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 
PARTNERZY:

-  Ministerstwo Sportu i Turystyki
-  Starostwo Powiatowe w Żywcu, Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Wadowicach
-  Urząd Miasta Oświęcim
-  Urząd Miasta Andrychów
-  Urząd Miasta Żywiec
-  Urząd Miasta Kęty
-  Urząd Gminy Porąbka

123456

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA: Pobierz

OŚWIADCZENIE DLA NIELETNICH: Pobierz

CELE SPŁYWU:
1. Popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku w gronie rodzinnym.
2. Zapoznanie się z zagospodarowaniem rzeki Soły – zapory w Tresnej, Porąbce, Czańcu oraz elektrowni szczytowo-pompowej pod górą Żar.
3. Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Podbeskidzia.
4. Doskonalenie pływania kajakiem w różnych warunkach (jeziora, rzeka górska).
5. Kształtowanie odpowiedzialności za partnera, umiejętności współżycia w grupie.
6. Turystyka kajakowa alternatywą dla alkoholu, papierosów, narkotyków i chuligaństwa.
KOMITET HONOROWY 49 OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO
„TRZECH ZAPÓR”:
1.  Przewodniczący KTiR PZK
2.  Starosta Bielski, Oświęcimski, Wadowicki
3.  Prezydent Miasta Oświęcim
4.  Burmistrz Miasta Żywiec
4.  Burmistrz Miasta Andrychów
5.  Burmistrz Miasta Kęty


KOMITET ORGANIZACYJNY
49 OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO  „TRZECH ZAPÓR”

Komandor Spływu  -  Jontecz Ryszard
Zastępca Komandora Spływu  -  Babik Marek
Sędzia Główny  -  Babik Tomasz
Kierownik biura spływu  -  Wojewodzic Ewa
Kwatermistrz  -  Plac Stanisław
Pilot Spływu  -  Pytlewski Jerzy
Pilot końcowy  -  Pytel Maciej
Opieka medyczna - Nowakowska Danuta

PROGRAM SPŁYWU:

26-06-2015r. –PIĄTEK
18:00 – 21:00 -  początek weryfikacji zespołów
20:00 – 23:00 -  ognisko
23:00 -  cisza nocna

27-06-2015r. –SOBOTA
7:00 -  dalszy ciąg weryfikacji oraz wyjazd 1 tury transportu sprzętu
8:00 -  odprawa z kierownikami drużyn w Biurze Spływu,
9:30 -  uroczyste otwarcie spływu na biwaku w Kobiernicach,
10:00 -  wyjazd uczestników na start I etapu spływu Żywiec - Porąbka własnymi i organizatora środkami transportu,
11:00 - 11:30 - start do Odcinka Regularnego Przepływu (ORP) na Jez.Żywieckim,na trasie Żywiec - Zapora w Tresnej, dł. 5km,
11:30 - 13:00 -  meta ORP na Zaporze w Tresnej, 1 posiłek regeneracyjny
14:00 -  start do Odcinka Szybkościowego (OS) na Jez. Międzybrodzkim (od kładki za Zaporą w Tresnej do mostu w Międzybrodziu Żywieckim), długość około 3km,
14:00 - 16:00  -  przewóz kajaków przez zaporę w Porąbce;
Uwaga! Po przekroczeniu limitu czasowego na zaporach, uczestnicy przenoszą kajaki przez zapory we własnym zakresie,
15:00 - 16:00 -  meta I etapu przy zaporze w Porąbce na lewym brzegu,
             - przewóz uczestników na biwak do Kobiernic,
16:00 - Wyścig Australijski – start  w miejscu mety I etapu przy zaporze
 Porąbka rozgrywany na sprzęcie organizatora
17:00 - 2 posiłek regeneracyjny na biwaku w Kobiernicach
18:00 - 20:00  -  konkurencje sprawnościowe na biwaku w Kobiernicach,
20:00 - 22:00 -  ognisko,
23:00  -  cisza nocna.

28-06-2015 r. –NIEDZIELA
7:00 - przejazd kierowców samochodów osobowych oraz busów
            z przyczepami do Oświęcimia
8:30  - przejazd uczestników na start II etapu, zapora w Czańcu
9:00   -  9:30  - start do II etapu spływu Porąbka - Oświęcim,

UWAGA PRZESZKODY !
BIELANY – 11 kilometr, niebezpieczny próg, przenosimy kajaki lewym brzegiem.
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEPŁYWANIA KAJAKIEM PRZEZ PRÓG!!!
 
14:00 - 15:30 - meta w Oświęcimiu na prawym brzegu w parku, zaraz za kładką
             dla pieszych,
14:30  - 3 posiłek regeneracyjny
16:00 - zakończenie spływu, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów, wklejek
16:30 - przewóz uczestników na biwak do Kobiernic . Uwaga: transport sprzętu po uprzednim ustaleniu z organizatorem!


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Spływ jest dostępny dla kajakarzy, którzy:
-  zgłosili uczestnictwo i dokonali opłat zgodnie z regulaminem,
-  posiadają umiejętność pływania,
-  dolną granicę wieku ustala się na 18 lat, uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą  posiadać pisemne oświadczenie potwierdzone podpisami obojga rodziców,  wyrażających zgodę na udział niepełnoletniego w spływie, a ponadto oświadczenie  pełnoletniego członka załogi o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za  niepełnoletniego.
2. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własnym sprzęcie z pełnym wyposażeniem turystycznym. Każdy uczestnik musi bezwzględnie posiadać założoną na siebie kamizelkę asekuracyjną, reperaturkę do posiadanego typu kajaka oraz minimum jedną apteczkę na zespół klubowy. Zabrania się płynięcia na sprzęcie zagrażającym bezpieczeństwu oraz w stanie nietrzeźwym. Kamizelkę asekuracyjną należy okazać na starcie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696 022 763
u Komandora spływu, p. Ryszarda Jontecza.
ZGŁOSZENIE DO SPŁYWU należy dokonać do dnia 20-06-2015, wysyłając kartę zgłoszeniową na adres:
TKKF "MOTOR" Andrychów
Ul. Lenartowicza 7, Skr. Poczt. 32
34-120 Andrychów
lub elektronicznie:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Opłaty za udział w spływie należy dokonać na konto:
Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów                                               
Bank Spółdzielczy Andrychów  
Nr konta 41811000002001000004880001
z dopiskiem „SPŁYW”

Opłata OSK „Trzech Zapór” wynosi (do 20.06.2015):
 -50 złotych od osoby;  
 -40 złotych – dzieci, instruktorzy turystyki kajakowej,
 -30 złotych – osoby towarzyszące.
Po terminie zgłoszeń opłata wynosi 70 złotych od osoby (O wysokości kosztów decyduje data dokonania wpłaty).

Dowód wpłaty oraz karta zgłoszenia są dokumentami, na podstawie których komisja weryfikacyjna dopuści uczestników do spływu.

PUNKTACJA INDYWIDUALNA

Punktacja indywidualna prowadzona jest oddzielnie w konkurencjach kajakowych (ORP, OS, Wyścig Australijski) i sprawnościowych. Kategoria jest punktowana, gdy rywalizację rozpoczną minimum 4 osady. Osady są klasyfikowane w następujących kategoriach:
T-1 M, T-2 M, T-1 K, T-2 K, T-2 MIX, C-2 OPEN.

Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego zostać przesunięte do kategorii „wyższej”, jeśli wyrażą na to zgodę (T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix itd.).
W konkurencji ORP za przepłynięcie trasy w wyznaczonym czasie osada otrzymuje maksymalną liczbę 150 pkt. Za każdą minutę odstępstwa od ustalonego czasu, czyli
w przypadku wcześniejszego pojawienia się na mecie lub spóźnienia, od maksymalnej liczby punktów odejmuje się 5 pkt., za 30 min spóźnienia osada otrzymuje 0 pkt.
Zależnie od zajętego miejsca w Odcinku Szybkościowym (OS) osada otrzymuje:
za I miejsce – 100 pkt., II miejsce – 90 pkt., III miejsce – 80 pkt., IV miejsce – 75 pkt., V miejsce – 70 pkt., za każde następne 5 pkt mniej.

Zależnie od zajętego miejsca w finale Wyścigu Australijskiego (WA) osada otrzymuje:
za I miejsce – 100 pkt., II miejsce – 90 pkt., III miejsce – 80 pkt., IV miejsce – 75 pkt.,V miejsce – 70 pkt., za każde następne 5 pkt mniej. Osady, które nie zakwalifikowały się do finału dostają 10 pkt. za udział w Wyścigu Australijskim.

W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje średnia wieku osady. Gdy średnia wieku osad przekracza 35 lat, wyższe miejsce przyznawane jest osadom starszym. Dla średniej poniżej 35 lat, wyższe miejsce zajmują osady młodsze. Jeśli osady reprezentują różne kategorie wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wiekowa,

Aby podlegać klasyfikacji indywidualnej spływu konieczny jest start w obu jego etapach.

PUNKTACJA ZESPOŁOWA

W punktacji zespołowej uwzględniane są drużyny składające się z minimum 3 osad:
  1.  Udział kobiety w spływie +7 punktów.
  2.  Udział mężczyzny w spływie +5 punktów.
  3.  Za zaliczenie każdej konkurencji sprawnościowej +2 punkty.
  4.  Suma punktów zdobytych przez 5 osad danej drużyny w konkurencjach kajakowych.

REGULAMIN ODCINKA REGULARNEGO PRZEPŁYWU (ORP) – 5 km

27-06-2015 (sobota) godz. 11:00 – 13:00

1. Konkurencja polega na jak najbardziej precyzyjnym pokonaniu w określonym czasie odcinka trasy na Jez. Żywieckim.
2. Start do ORP odbywa się z brzegu w grupach złożonych z maksimum 5 osad, wg kolejności zgłoszeń, w odstępach ustalonych przez Sędziego Głównego podczas odprawy z kierownikami drużyn.
3. Przyjmuje się dwa warianty czasów płynięcia dla określonych kategorii osad
w zależności od warunków panujących na jeziorze (obowiązujący wariant poda Sędzia Główny na starcie ORP).


Kategoria
I wariant
II wariant
T-1
45 min
60 min
T-2
40 min
55 min
C-2
55 min
70 min


4. Zaliczenie mety ORP odbywa się „z wody”, w pobliżu stolika komisji sędziowskiej,
     gdy  sędzia ogłosi nr wpływającej osady.
5. Strefa oczekiwania oznaczona jest czerwoną chorągiewką.
6. W konkurencji mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i
składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie. Zmiana modelu lub typu łodzi również nie jest dozwolona, aby nie wypaczać wyników
rywalizacji !!!
7. ORP nie jest konkurencją obowiązkową.


REGULAMIN ODCINKA SZYBKOŚCIOWEGO (OS) – 7 km

     27-06-2015  (sobota) godz. 14:00

1. Konkurencja polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie określonego odcinka trasy.
2. Uczestnicy konkurencji startują na własnym sprzęcie.
3. Trasa odcinka przebiega przez Jez. Międzybrodzkie i ma długość ok. 7 km.
4. Start usytuowany jest przy kładce za Zaporą z Tresnej na prawym brzegu, a meta przed Zaporą w Porąbce po prawej stronie.
5. Limit czasowy na pokonanie trasy wynosi 90 min, po przekroczeniu którego następuje dyskwalifikacja osady z konkurencji.
6. Czas przepływu OS jest mierzony z dokładnością do co najmniej 1 s.
7. Osady rozpoczynają konkurencję ze startu wspólnego.
8. Obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych.
9. W konkurencji mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i
     składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie.
    Zmiana modelu lub typu łodzi również nie jest dozwolona, aby nie wypaczać wyników
    rywalizacji !!!
10. OS nie jest konkurencją obowiązkową.

REGULAMIN WYŚCIGU AUSTRALIJSKIEGO (WA)
     27-06-2015  (sobota) godz. 16:00

1. Konkurencja polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie określonego odcinka trasy wyznaczonej przez organizatora.
2. Uczestnicy konkurencji startują na sprzęcie organizatora.
3. Osady rozpoczynają konkurencję ze startu wspólnego na sygnał sędziego startera..
4. Osady mają do pokonania określoną liczbę okrążeń trasy, po każdym okrążeniu kończy wyścig ostatnia osada.
5. W razie większej ilości osad w danej kategorii, rozegrane zostaną wyścigi eliminacyjne, z których zwycięzcy wchodzą do finału – ich liczbę poda Sędzia Główny przed rozpoczęciem konkurencji.
6. Zaliczenie wyścigu (WA) następuje po przepłynięciu dziobu kajaka przez linię mety.
7. Dyskwalifikacja w (WA) następuje za:
    - start bez zgody sędziego startera,
    - przeszkadzanie na trasie innym osadom.
8. W konkurencji mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i
    składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie.
9. Obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych.
10. WA nie jest konkurencją obowiązkową.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnicy spływu w ramach dokonanych opłat korzystają z poniższych świadczeń:
 -   3 posiłki regeneracyjne (na zaporze w Tresnej oraz mecie każdego etapu),
 -   ubezpieczenie na czas spływu,
 -   biwak,
 -   przewóz bagaży w czasie spływu ,
 -   przewóz uczestników i bagaży ze stacji PKP i PKS Kęty na biwak w Kobiernicach (warunek:  wcześniejsze powiadomienie organizatora o godzinie przyjazdu na druku
 zgłoszenia),
 -   przewóz kajaków na zaporach,
 -   opieka medyczna w czasie spływu,
 -   wklejki do książeczek OT PZK oraz TOK PTTK (45 km) oraz pamiątki spływowe.
Do obowiązków kierowników drużyn należy dopilnowanie, aby nie dopuścić do udziału w spływie osób o umiejętnościach niewystarczających do pływania na rzece górskiej, oraz zgłoszenie na mecie każdego etapu o dopłynięciu zespołu w komplecie.

 1. DYSKWALIFIKACJA
  Płynięcie poza szlakiem wyznaczonym przez pilota początkowego a pilotem      końcowym (czerwoną latarnią)  eliminuje z uczestnictwa w 49 OSK „Trzech Zapór”.
    2.   Płynięcie w stanie nietrzeźwym oraz zmiana składu osady lub kategorii łodzi. Zmiana modelu lub typu łodzi również nie jest dozwolona aby nie wypaczać wyników rywalizacji !!!
  PROTESTY
  1. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury, składające się z: obserwatora imprezy z ramienia KTiR PZK, przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela uczestników, którego skład zostanie podany podczas otwarcia spływu.
  2. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dot. prawidłowości startu
  oraz sędziego celowniczego dot. kolejności osad na mecie.
  3. Protesty dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie na ręce Sędziego Głównego w Biurze Spływu najpóźniej w ciągu dwóch godzin od zakończenia konkurencji oraz do 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 50 zł, które zostanie zwrócone w przypadku uznania protestu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Regulamin spływu obowiązuje uczestników spływu jak również osoby towarzyszące.
  2.  Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  3.  W razie zaistnienia warunków atmosferycznych stwarzających niebezpieczeństwo
       dla uczestników, organizator ma prawo spływ częściowo ograniczyć lub odwołać
       bez zwrotu kosztów wpisowego.
  4.  Organizator nie odpowiada za sprzęt biwakowy pozostawiony bez opieki.
  5.  Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych uczestników spływu
       w celu archiwizacji, sprawozdawczości i rozliczenia nagród .
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności i miejsca poszczególnych dyscyplin z uwagi na warunki techniczne i organizacyjne,
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.