Zapraszamy na 47 OSK Trzech Zapór

Serdecznie zapraszamy na na 47 OSK Trzech Zapór.

Logo GP 2013 kopialogo tkkf 300x30247 OSK TRZECH ZAPÓR 2013

28-06-2013 – 30-06-2013

SPŁYW ZALICZONY DO CYKLU GRAND PRIX PZKaj 2013
DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

 

 

Dokumenty do pobrania:

ORGANIZATOR:

- Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów

PARTNERZY:


- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Polski Związek Kajakowy Komisja Turystyki i Rekreacji

- Starostwo Powiatowe w Wadowicach i Oświęcimiu
- Urząd Miasta Oświęcim
- Urząd Miasta Andrychów

- Urząd Miasta Żywiec

- Urząd Miasta Kęty

- Urząd Gminy Porąbka

CEL SPŁYWU:

1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym.
2. Zapoznanie się z zagospodarowaniem rzeki Soły – zapory w Tresnej, Porąbce, Czańcu
oraz elektrownia szczytowo-pompowa pod górą Żar.
3. Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Podbeskidzia.
4. Doskonalenie pływania kajakiem w różnych warunkach (jeziora, rzeka górska).
5. Kształtowanie odpowiedzialności za partnera, umiejętności współpracy w grupie.
6. Turystyka kajakowa alternatywą dla alkoholu, papierosów, narkotyków i chuligaństwa.

TERMIN I MIEJSCE

47 OSK „TRZECH ZAPÓR” odbędzie się w dniach 28-06-2013 – 30-06-2013 na rzece Sole z Żywca do Oświęcimia.

PROGRAM SPŁYWU

28-06-2013r. – PIĄTEK

Biwak w Porąbce na boisku LKS Zapora Porąbka na prawym brzegu rzeki
(poniżej zapory)
16:00 - początek weryfikacji zespołów
23:00 - cisza nocna

29-06-2013r. –SOBOTA
7:00 - pobudka, dalszy ciąg weryfikacji;

8:00 - odprawa z kierownikami drużyn w Biurze Spływu;

9:30 - uroczyste otwarcie spływu na biwaku w Porąbce;

10:00 - wyjazd uczestników na start I etapu spływu Żywiec - Porąbka własnymi
i organizatora środkami transportu,

11:30 - 12:00 - start do Odcinka Regularnego Przepływu (ORP) na Jez. Żywieckim, na trasie Żywiec - Zapora w Tresnej, dł. 5km,

12:00 - 13:30 - meta ORP na Zaporze w Tresnej,

14:00 - start Odcinka Szybkościowego (OS) na Jez. Międzybrodzkim (od kładki za Zaporą w Tresnej do Zapory w Porąbce), dł. 7km,

UWAGA: Regulamin ORP i OS podany zostanie przy weryfikacji,

15:00 - 16:30 - przewóz kajaków przez zaporę w Porąbce; Uwaga! po przekroczeniu limitu czasowego na zaporach, uczestnicy przenoszą kajaki przez zapory we własnym zakresie,

14:30 - 16:30 - meta I etapu przy zaporze w Porąbce na lewym brzegu,

15:20 - 18:00 - konkurencje sprawnościowe na biwaku w Porąbce,

20:00 - 22:00 - ognisko,

23:00 - cisza nocna.

30-06-2013 r. –NIEDZIELA

7:00 - pobudka

9:00 - 9:30 - start do II etapu spływu Porąbka - Oświęcim,
na zaporze Czańcu przenoszenie kajaków przez zaporę z prawej strony.

UWAGA PRZESZKODY !

KĘTY - za mostem kolejowym i drogowym w odległości 200 m próg ułożony z kamieni, przed progiem wyspa, przenosimy kajaki prawym brzegiem.
BIELANY – 11 kilometr, niebezpieczny próg, przenosimy kajaki lewym brzegiem.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEPŁYWANIA KAJAKIEM PRZEZ PRÓG!!!

14:00 - 15:00 - meta w Oświęcimiu na prawym brzegu w parku, zaraz za kładką dla pieszych,
15:15 - zakończenie spływu, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów, wklejek.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Spływ jest dostępny dla kajakarzy:
- którzy zgłosili uczestnictwo i dokonali opłat zgodnie z regulaminem,
- posiadają umiejętność pływania,
- dolną granicę wieku ustala się na 18 lat, uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemne oświadczenie potwierdzone podpisami obojga rodziców, wyrażających zgodę na udział niepełnoletniego w spływie, a ponadto oświadczenie pełnoletniego członka załogi o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za niepełnoletniego.

Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własnym sprzęcie z pełnym wyposażeniem turystycznym. Każdyuczestnik musi bezwzględnie posiadać założony na siebie sprzęt asekuracyjny, reperaturkę do posiadanego typu kajaka oraz minimum jedną apteczkę na zespół klubowy. Zabrania się płynięcia na sprzęcie zagrażającym bezpieczeństwu oraz w stanie nietrzeźwym. Sprzęt asekuracyjny należy okazać na starcie.

ZGŁOSZENIE DO SPŁYWU

- Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20-06-2013 na załączonym druku i wysłać na adres:

TKKF „MOTOR” Andrychów

Ul .Lenartowicza 7, skr. poczt. 32

34-120 Andrychów

TELEX 035681 TELEFAX 87516606 lub 8753250

Telefony 604 151 421- -Komandor

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów
Bank Spółdzielczy Andrychów Nr konta 41811000002001000004880001
z dopiskiem „SPŁYW”

Opłata OSK „Trzech Zapór” wynosi (do 20.06.2013 / po terminie zgłoszeń):

-30 / 40 złotych od osoby;

- 20 złotych – dzieci, instruktorzy turystyki kajakowej,

-20 / 30 złotych – osoby towarzyszące.

Dowód wpłaty oraz karta zgłoszenia są dokumentami, na podstawie których komisja weryfikacyjna dopuści uczestników do spływu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy spływu w ramach dokonanych opłat korzystają z poniższych świadczeń:
- 2 posiłki regeneracyjne (na mecie każdego etapu),
- ubezpieczenie na czas spływu,
- biwak,
- przewóz bagaży w czasie spływu ,
- przewóz uczestników i bagaży ze stacji PKP i PKS Kęty na biwak w Porąbce
(warunek: wcześniejsze powiadomienie organizatora o godzinie przyjazdu na druku
zgłoszenia),
- przewóz kajaków na zaporach,
- opieka medyczna w czasie spływu,
- wklejki do książeczek OT PZK oraz TOK PTTK (45 km).

Do obowiązków kierowników drużyn należy dopilnowanie, aby nie dopuścić do udziału
w spływie osób o umiejętnościach niewystarczających do pływania na rzece górskiej,
oraz zgłoszenie na każdej mecie spływu o dopłynięciu zespołu w komplecie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin spływu obowiązuje uczestników spływu jak również osoby towarzyszące.
2. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
3. W razie zaistnienia warunków atmosferycznych stwarzających niebezpieczeństwo
dla uczestników, organizator ma prawo spływ częściowo ograniczyć lub odwołać
bez zwrotu kosztów wpisowego.
4. Organizator nie odpowiada za sprzęt biwakowy pozostawiony bez opieki.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych uczestników spływu
w celu archiwizacji, sprawozdawczości i rozliczenia nagród .