52 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZY ZAPORY' NA RZECE SOLE

 

 

 Kolejny raz zapraszamy Miłośników Kajakarstwa

na nasz spływ rzeką Sołą.

 

30.06.2018

Na odcinku: 

 Żywiec-Porąbka (Jezioro Żywieckie i Międzybrodzkie)

 

01.07.2018

Na odcinku: 

Czaniec-Oświęcim     Sołą- rzeką o charakterze górskim.

 

Biwak stacjonarny 

29.06.2018

od godz. 16:00,   na stadionie KS "Soła" Kobiernice

Adres : ul. Sportowa , 43-356 Kobiernice

 

 

 

 

zdjeciejezzywieckie

 

 

Karta zgłoszeniowa i oświadczenie do pobrania: 

 WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIOWE PROSIMY O WYSŁANIE POD ADRES : 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin wraz z szczegółowymi informacjami:  

 

 

REGULAMIN

 

52 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

 

"TRZY ZAPORY"

 

na rzece SOLE

 

Impreza w cyklu Grand Prix PZK 2018

 

29.06-01.07 czerwca 2018

 

      

 

ORGANIZATOR:

 

 logo tkkf 300x302

 

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

PARTNERZY:

 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

- Polski Związek Kajakowy

 

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

- Urząd Gminy Porąbka

 

- Starostwa Powiatowe w Oświęcimiu i Wadowicach 
- Urząd Miasta Oświęcim 
- Urząd Miasta Andrychów

 

- Urząd Miasta Żywiec

 

CELE SPŁYWU:

 

$11.    Popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku w gronie rodzinnym.

 

$12.    Zapoznanie się z zagospodarowaniem rzeki Soły – zapory w Tresnej, Porąbce, Czańcu oraz elektrowni szczytowo-pompowej pod górą Żar.

 

$13.    Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Podbeskidzia.

 

$14.    Doskonalenie pływania kajakiem w różnych warunkach (jeziora, rzeka górska).

 

$15.    Kształtowanie odpowiedzialności za partnera, umiejętności współżycia w grupie.

 

$16.    Turystyka kajakowa alternatywą dla alkoholu, papierosów, narkotyków i chuligaństwa.

 

KOMITET HONOROWY 52 OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO
„TRZY ZAPORY”:

 

$11.      Marszałek Województwa Małopolskiego

 

$12.      Przewodniczący Komisji „Kajakarstwo dla wszystkich” PZKaj

 

$13.      Wójt Gminy Porąbka

 

$14.      Starosta Oświęcimski, Wadowicki

 

$15.      Prezydent Miasta Oświęcim

 

$16.      Burmistrz Miasta Żywiec

 

$17.      Burmistrz Miasta Andrychów

 

$18.      Burmistrz Miasta Kęty

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
52 OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO „TRZY ZAPORY”

 

Komandor Spływu - Babik Marek
Zastępca Komandora Spływu - Jontecz Ryszard 
Sędzia Główny - Agata Nowak
Kierownik biura spływu - Wojewodzic Halina
Kwatermistrz - Plac Stanisław 
Pilot Spływu - Pytlewski Jerzy
Pilot końcowy - Pytel Maciej
Opieka medyczna - Nowakowska Danuta

 

BIWAK STACJONARNY:

 

Stadion KS "Soła" Kobiernice, Adres: ul. Sportowa 4, 43-356 Kobiernice

Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków od    kajaki-na-skawie.pl , tel.608093166

 

PROGRAM SPŁYWU:

 

29-06-2018 r. –PIĄTEK
   18:00 – 21:00     - weryfikacja uczestników

 

   20:00 – 23:00     - ognisko
   23:00                    - cisza nocna

30-06-2018 r. –SOBOTA
         7:00               - dalszy ciąg weryfikacji oraz wyjazd 1 tury transportu sprzętu

 

         9:00             - odprawa z kierownikami drużyn w Biurze Spływu,

 

   przyjmowanie zgłoszeń do konkurencji kajakowych (OS,WA)

 

         9:30              - uroczyste otwarcie spływu na biwaku w Kobiernicach,

 

       10:00             - wyjazd uczestników na start I etapu spływu Żywiec - Porąbka                             środkami transportu własnymi i organizatora,

 

         11:15                - start odcinka szybkościowego (OS) na Jez. Żywieckim

 

   11:30 - 12:00        - start I etapu

 

   12:00 - 13:00       - 1 posiłek regeneracyjny w Tresnej oraz przewóz kajaków

 

                                       przez zaporę w Tresnej

 

   13:15 - 13:45        - przyjmowanie zgłoszeń do konkurencji „Wyścig Australijski”

 

         14:00                - rozpoczęcie rywalizacji w konkurencji „Wyścig Australijski”

 

                                    rozgrywany na sprzęcie organizatora (konkurencja GP PZK 2018)

 

   15:00 - 16:00       - przewóz kajaków przez zaporę w Porąbce;

 

Uwaga! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt podczas przewozu. Uczestnik jest zobowiązany do załadunku i rozładunku swojego sprzętu. Po przekroczeniu limitu czasowego na zaporach, uczestnicy przenoszą kajaki przez zapory we własnym zakresie,

 

   15:00 - 16:00       - meta I etapu przy zaporze w Porąbce na lewym brzegu,

 

                                   - przewóz uczestników na biwak do Kobiernic,

 

       17:00                 - 2 posiłek regeneracyjny na biwaku w Kobiernicach

 

   18:00 - 20:00        - konkurencje sprawnościowe na biwaku w Kobiernicach,

 

   20:00 - 22:00       - ognisko,

 

         23:00             - cisza nocna.

 

01-06-2018 r. –NIEDZIELA

 

         7:00             - przejazd kierowców samochodów osobowych oraz busów

 

                                    z przyczepami do Oświęcimia (konieczne wcześniejsze zgłoszenie u

 

organizatora w dniu poprzednim)

 

         8:30             - przejazd uczestników na start II etapu, zapora w Czańcu

 

   9:00   - 9:30       - start do II etapu spływu Porąbka - Oświęcim,

 

RZEKA O CHARAKTERZE GÓRSKIM NIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH KAJAKARZY!

 

(PS pływanie po jeziorach lub rzekach jak Czarna Hańcza nie daje umiejętności potrzebnych na rzekach górskich – w razie wątpliwości prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania)

 

UWAGA PRZESZKODY !

 

   BIELANY – 11 kilometr, niebezpieczny próg, przenosimy kajaki lewym brzegiem.
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEPŁYWANIA KAJAKIEM PRZEZ PRÓG!!!

 

14:00 - 15:30           - meta w Oświęcimiu na prawym brzegu w parku, zaraz za kładką

 

             dla pieszych,

 

     14:30                - 3 posiłek regeneracyjny

 

     16:00                 - zakończenie spływu, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów,

 

                                    wklejek

 

     16:30                - przewóz uczestników na biwak do Kobiernic. Uwaga: transport

 

                                    sprzętu po uprzednim ustaleniu z organizatorem!

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

$11.    Spływ jest dostępny dla kajakarzy, którzy:
- zgłosili uczestnictwo i dokonali opłat zgodnie z regulaminem,
- posiadają umiejętność pływania,
- dolną granicę wieku ustala się na 18 lat, uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemne oświadczenie potwierdzone podpisami obojga rodziców, wyrażających zgodę na udział niepełnoletniego w spływie, a ponadto oświadczenie pełnoletniego członka załogi o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za niepełnoletniego.

 

$12.    Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własnym sprzęcie z pełnym wyposażeniem turystycznym. Każdy uczestnik musi bezwzględnie posiadać założoną na siebie kamizelkę asekuracyjną, reperaturkę do posiadanego typu kajaka oraz minimum jedną apteczkę na zespół klubowy. Zabrania się płynięcia na sprzęcie zagrażającym bezpieczeństwu oraz w stanie nietrzeźwym. Kamizelkę asekuracyjną należy okazać na starcie.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 889 751 531 
u Komandora spływu, p. Marka Babika

 

ZGŁOSZENIE DO SPŁYWU należy dokonać do dnia 23-06-2018, wysyłając kartę zgłoszeniową na adres podany poniżej wraz z potwierdzeniem wpłaty

 

TKKF "MOTOR" Andrychów

 

Ul. Lenartowicza 7, Skr. Poczt. 32

 

34-120 Andrychów

 

lub elektronicznie:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opłaty za udział w spływie należy dokonać na konto:

 

Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów                                               
Bank Spółdzielczy Andrychów

 

Nr konta 41811000002001000004880001 
z dopiskiem „SPŁYW” + ilość osób lub nazwiska

 

Opłata OSK „Trzy Zapory” wynosi (do 23.06.2018):

 

                   -100 złotych od osoby,

 

                   -40 złotych – dzieci,

 

                   -40 złotych – osoby towarzyszące.

 

Po terminie zgłoszeń opłata wynosi 120 złotych od osoby (O wysokości kosztów decyduje data dokonania wpłaty).

 

Dowód wpłaty oraz karta zgłoszenia są dokumentami, na podstawie których komisja weryfikacyjna dopuści uczestników do spływu.

 

PUNKTACJA INDYWIDUALNA

 

Punktacja indywidualna prowadzona jest oddzielnie w konkurencjach kajakowych (OS, WA) i konkurencjach sprawnościowych.

 

W konkurencjach kajakowych punktacja indywidualna jest sumą punktów zdobytych w konkurencjach OS i WA. Kategoria jest punktowana, gdy rywalizację rozpoczną minimum 4 osady. Osady są klasyfikowane w następujących kategoriach: 
T-1 M, T-2 M, T-1 K, T-2 K, T-2 MIX, C-2 OPEN.

 

 

 

Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego zostać przesunięte do kategorii „wyższej”, jeśli wyrażą na to zgodę (T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix itd.).

 

 

 

Zależnie od zajętego miejsca w Odcinku Szybkościowym (OS) osada otrzymuje: 
za I miejsce – 100 pkt., II miejsce – 90 pkt., III miejsce – 80 pkt., IV miejsce – 75 pkt.,                        V miejsce – 70 pkt., za każde następne 5 pkt mniej.

 

Zależnie od zajętego miejsca w finale Wyścigu Australijskiego (WA) osada otrzymuje: 
za I miejsce – 100 pkt., II miejsce – 90 pkt., III miejsce – 80 pkt., IV miejsce – 75 pkt.,                       V miejsce – 70 pkt., za każde następne 5 pkt mniej.

 

W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje średnia wieku osady. Gdy średnia wieku osad przekracza 35 lat, wyższe miejsce przyznawane jest osadom starszym. Dla średniej poniżej 35 lat, wyższe miejsce zajmują osady młodsze. Jeśli osady reprezentują różne kategorie wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wiekowa,

 

PUNKTACJA ZESPOŁOWA

 

W punktacji zespołowej uwzględniane są drużyny składające się z minimum 3 osad:
1. Udział kobiety w spływie +7 punktów.
2. Udział mężczyzny w spływie +5 punktów.
3. Za zaliczenie każdej konkurencji sprawnościowej +2 punkty.
4. Suma punktów zdobytych przez 5 osad danej drużyny w punktacji indywidualnej konkurencji kajakowych.

 

REGULAMIN ODCINKA SZYBKOŚCIOWEGO (OS) – 5 km

 

     30-06-2018 (sobota) godz. 11:15

 

$11.  Konkurencja polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie określonego odcinka trasy.

 

$12.  Uczestnicy konkurencji startują na własnym sprzęcie.

 

$13.  Trasa odcinka przebiega przez Jez. Żywieckie i ma długość ok. 5 km.

 

$14.  Start usytuowany jest przy Ośrodku Politechniki Krakowskiej (Żywiec Moszczanica) na prawym brzegu, a meta przed Zaporą w Tresnej po prawej stronie.

 

$15.  Limit czasowy na pokonanie trasy wynosi 60 min, po przekroczeniu którego następuje dyskwalifikacja osady z konkurencji.

 

$16.  Czas przepływu OS jest mierzony z dokładnością do co najmniej 1 s.

 

$17.  Osady rozpoczynają konkurencję ze startu wspólnego.

 

$18.  Obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych.

 

$19.  W konkurencji mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i 
     składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie.      

 

$110.         OS nie jest konkurencją obowiązkową.

 

REGULAMIN WYŚCIGU AUSTRALIJSKIEGO (WA) – KONKURENCJA WLICZANA DO CYKLU GRAND PRIX 2018

 

     Termin: 30-06-2018 (sobota)

 

  - start bez zgody sędziego startera,

 

  - przeszkadzanie na trasie innym osadom.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 


Uczestnicy spływu w ramach dokonanych opłat korzystają z poniższych świadczeń:
-   3 posiłki regeneracyjne (na zaporze w Tresnej oraz mecie każdego etapu),
-   ubezpieczenie na czas spływu,

-   biwak,
-   przewóz bagaży w czasie spływu,

-   przewóz uczestników i bagaży ze stacji PKP i PKS Kęty na biwak w Kobiernicach (warunek: wcześniejsze powiadomienie organizatora o godzinie przyjazdu na druku 
zgłoszenia),
-   przewóz kajaków na zaporach,
-   opieka medyczna w czasie spływu,

-   wklejki do książeczek OT PZK oraz TOK PTTK (45 km) oraz pamiątki spływowe.

 

Do obowiązków kierowników drużyn należy dopilnowanie, aby nie dopuścić do udziału w spływie osób o umiejętnościach niewystarczających do pływania na rzece górskiej oraz zgłoszenie na mecie każdego etapu o dopłynięciu zespołu w komplecie.

 

DYSKWALIFIKACJA

 

$11.  Płynięcie poza szlakiem wyznaczonym przez pilota początkowego a pilota     końcowego (czerwoną latarnię) eliminuje z uczestnictwa w 52 OSK „Trzy Zapory”.

 

$12.  Płynięcie w stanie nietrzeźwym.

 

PROTESTY

 

1. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury, składające się z: obserwatora imprezy z ramienia Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZK, przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela uczestników, którego skład zostanie podany podczas otwarcia spływu.

 

2. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dot. prawidłowości startu 
oraz sędziego celowniczego dot. kolejności osad na mecie.

 

3. Protesty dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie na ręce Sędziego Głównego w Biurze Spływu najpóźniej w ciągu dwóch godzin od zakończenia konkurencji oraz do 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 50 zł, które zostanie zwrócone w przypadku uznania protestu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin spływu obowiązuje uczestników spływu jak również osoby towarzyszące.
2. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
3. W razie zaistnienia warunków atmosferycznych stwarzających niebezpieczeństwo 
       dla uczestników, organizator ma prawo spływ częściowo ograniczyć lub odwołać
       bez zwrotu kosztów wpisowego.
4. Organizator nie odpowiada za sprzęt biwakowy oraz kajakowy pozostawiony bez opieki podczas przepraw i transportu wspólnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych uczestników spływu 
       w celu archiwizacji, sprawozdawczości i rozliczenia nagród.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności i miejsca rozgrywania poszczególnych konkurencji z uwagi na warunki techniczne i organizacyjne. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.