50 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZECH ZAPÓR"

750 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY 1212

"TRZY ZAPORY"

na rzece SOLE

należący do prestiżowego cyklu

Puchar Grand Prix PZKaj 2016 
po hasłem

AKTYWNYM BYĆ, TO DŁUŻEJ ŻYĆ ".

24 – 26 czerwca 2016

logo-WM-pionowe

gp2015msitlogo tkkf 300x302

 


ORGANIZATOR:

- Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów

- Polski Związek Kajakowy, Komisja Turystyki i Rekreacji

Impreza dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

PARTNERZY:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

 - Urząd Gminy Porąbka

 - Starostwa Powiatowe w Żywcu, Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Wadowicach

 - Urząd Miasta Oświęcim 

- Urząd Miasta Andrychów

- Urząd Miasta Żywiec

- Urząd Miasta Kęty

123456

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA: Pobierz

CELE SPŁYWU:

 1. Popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku w gronie rodzinnym.

 2. Zapoznanie się z zagospodarowaniem rzeki Soły – zapory w Tresnej, Porąbce, Czańcu oraz elektrowni szczytowo-pompowej pod górą Żar.

 3. Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Podbeskidzia.

 4. Doskonalenie pływania kajakiem w różnych warunkach (jeziora, rzeka górska).

 5. Kształtowanie odpowiedzialności za partnera, umiejętności współżycia w grupie.

 6. Turystyka kajakowa alternatywą dla alkoholu, papierosów, narkotyków i chuligaństwa.

KOMITET HONOROWY 50 OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO
„TRZECH ZAPÓR”:

 1. Przewodniczący KTiR PZK

 2. Wójt Gminy Porąbka

 3. Starosta Bielski, Oświęcimski, Wadowicki

 4. Prezydent Miasta Oświęcim

 5. Burmistrz Miasta Żywiec

 6. Burmistrz Miasta Andrychów

 7. Burmistrz Miasta Kęty

KOMITET ORGANIZACYJNY
50 OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO „TRZECH ZAPÓR”

Komandor Spływu - Jontecz Ryszard
Zastępca Komandora Spływu - Babik Marek
Sędzia Główny - Babik Tomasz
Kierownik biura spływu - Wojewodzic Ewa
Kwatermistrz - Plac Stanisław
Pilot Spływu - Pytlewski Jerzy
Pilot końcowy -
Opieka medyczna - Nowakowska Danuta

PROGRAM SPŁYWU:

24-06-2016r. –PIĄTEK
18:00 – 21:00 - weryfikacja zespołów

20:00 – 23:00 - ognisko
23:00 - cisza nocna

25-06-2016r. –SOBOTA
7:00 - dalszy ciąg weryfikacji oraz wyjazd 1 tury transportu sprzętu

8:00 - odprawa z kierownikami drużyn w Biurze Spływu,

9:30 - uroczyste otwarcie spływu na biwaku w Kobiernicach,

10:00 - wyjazd uczestników na start I etapu spływu Żywiec - Porąbka środkami transportu własnymi i organizatora,

11:15 - start odcinka szybkościowy (OS) na Jez. Żywieckim

11:30 - 12:00 - start I etapu

12:00 - 13:00 - 1 posiłek regeneracyjny na Zaporze w Tresnej oraz przewóz kajaków

przez zaporę w Tresnej

15:00 - 16:00 - przewóz kajaków przez zaporę w Porąbce;

Uwaga! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt podczas przewozu. Uczestnik jest zobowiązany do załadunku i rozładunku swojego sprzętu. Po przekroczeniu limitu czasowego na zaporach, uczestnicy przenoszą kajaki przez zapory we własnym zakresie,

15:00 - 16:00 - meta I etapu przy zaporze w Porąbce na lewym brzegu,

- przewóz uczestników na biwak do Kobiernic,

17:00 - 2 posiłek regeneracyjny na biwaku w Kobiernicach

18:00 - 20:00 - konkurencje sprawnościowe na biwaku w Kobiernicach,

20:00 - 22:00 - ognisko,

23:00 - cisza nocna.

26-06-2016 r. –NIEDZIELA

7:00 - przejazd kierowców samochodów osobowych oraz busów

z przyczepami do Oświęcimia (konieczne wcześniejsze zgłoszenie u

organizatora w dniu poprzednim)

8:30 - przejazd uczestników na start II etapu, zapora w Czańcu

 9:00 - 9:30 - start do II etapu spływu Porąbka - Oświęcim,

UWAGA PRZESZKODY !

BIELANY – 11 kilometr, niebezpieczny próg, przenosimy kajaki lewym brzegiem.
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEPŁYWANIA KAJAKIEM PRZEZ PRÓG!!!

14:00 - 15:30 - meta w Oświęcimiu na prawym brzegu w parku, zaraz za kładką

dla pieszych,

14:30  - 3 posiłek regeneracyjny

16:00 - zakończenie spływu , wręczenie pucharów, nagród i dyplomów,

  wklejek

 16:30   - przewóz uczestników na biwak do Kobiernic . Uwaga: transport

sprzętu po uprzednim ustaleniu z organizatorem!

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Spływ jest dostępny dla kajakarzy, którzy:
  - zgłosili uczestnictwo i dokonali opłat zgodnie z regulaminem,
  - posiadają umiejętność pływania,
  - dolną granicę wieku ustala się na 18 lat, uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemne oświadczenie potwierdzone podpisami obojga rodziców, wyrażających zgodę na udział niepełnoletniego w spływie, a ponadto oświadczenie pełnoletniego członka załogi o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za niepełnoletniego.

 2. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własnym sprzęcie z pełnym wyposażeniem turystycznym. Każdy uczestnik musi bezwzględnie posiadać założoną na siebie kamizelkę asekuracyjną, reperaturkę do posiadanego typu kajaka oraz minimum jedną apteczkę na zespół klubowy. Zabrania się płynięcia na sprzęcie zagrażającym bezpieczeństwu oraz w stanie nietrzeźwym. Kamizelkę asekuracyjną należy okazać na starcie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696 022 763
u Komandora spływu, p. Ryszarda Jontecza.

ZGŁOSZENIE DO SPŁYWU należy dokonać do dnia 17-06-2016, wysyłając kartę zgłoszeniową na adres podany poniżej wraz z potwierdzeniem wpłaty

TKKF "MOTOR" Andrychów

Ul. Lenartowicza 7, Skr. Poczt. 32

34-120 Andrychów

lub elektronicznie:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opłaty za udział w spływie należy dokonać na konto:

Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów
Bank Spółdzielczy Andrychów

Nr konta 41811000002001000004880001
z dopiskiem „SPŁYW”

Opłata OSK „Trzech Zapór” wynosi (do 18.06.2016):

-70 złotych od osoby,

-20 złotych – dzieci,

-30 złotych – osoby towarzyszące.

Po terminie zgłoszeń opłata wynosi 100 złotych od osoby (O wysokości kosztów decyduje data dokonania wpłaty).

Dowód wpłaty oraz karta zgłoszenia są dokumentami, na podstawie których komisja weryfikacyjna dopuści uczestników do spływu.

PUNKTACJA INDYWIDUALNA

Punktacja indywidualna prowadzona jest oddzielnie w konkurencji kajakowej (OS) i konkurencjach sprawnościowych. Kategoria jest punktowana, gdy rywalizację rozpoczną minimum 4 osady. Osady są klasyfikowane w następujących kategoriach:
T-1 M, T-2 M, T-1 K, T-2 K, T-2 MIX, C-2 OPEN.

 

Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego zostać przesunięte do kategorii „wyższej”, jeśli wyrażą na to zgodę (T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix itd.).

 

Zależnie od zajętego miejsca w Odcinku Szybkościowym (OS) osada otrzymuje:
za I miejsce – 100 pkt., II miejsce – 90 pkt., III miejsce – 80 pkt., IV miejsce – 75 pkt., V miejsce – 70 pkt., za każde następne 5 pkt mniej.

W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje średnia wieku osady. Gdy średnia wieku osad przekracza 35 lat, wyższe miejsce przyznawane jest osadom starszym. Dla średniej poniżej 35 lat, wyższe miejsce zajmują osady młodsze. Jeśli osady reprezentują różne kategorie wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wiekowa,

Aby podlegać klasyfikacji indywidualnej spływu konieczny jest start w obu jego etapach.

PUNKTACJA ZESPOŁOWA  

W punktacji zespołowej uwzględniane są drużyny składające się z minimum 3 osad:
1. Udział kobiety w spływie +7 punktów.
2. Udział mężczyzny w spływie +5 punktów.
3. Za zaliczenie każdej konkurencji sprawnościowej +2 punkty.
4. Suma punktów zdobytych przez 5 osad danej drużyny w konkurencji kajakowej.

REGULAMIN ODCINKA SZYBKOŚCIOWEGO (OS) – 5 km

25-06-2016 (sobota) godz. 11:15

 1. Konkurencja polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie określonego odcinka trasy.

 2. Uczestnicy konkurencji startują na własnym sprzęcie.

 3. Trasa odcinka przebiega przez Jez. Żywieckie i ma długość ok. 5 km.

 4. Start usytuowany jest przy Ośrodku Politechniki Krakowskiej (Żywiec Moszczanica) na prawym brzegu, a meta przed Zaporą w Tresnej po prawej stronie.

 5. Limit czasowy na pokonanie trasy wynosi 60 min, po przekroczeniu którego następuje dyskwalifikacja osady z konkurencji.

 6. Czas przepływu OS jest mierzony z dokładnością do co najmniej 1 s.

 7. Osady rozpoczynają konkurencję ze startu wspólnego.

 8. Obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych.

 9. W konkurencji mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i
  składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie.

 Zmiana modelu lub typu łodzi również nie jest dozwolona, aby nie wypaczać wyników

 rywalizacji !!!

 1. OS nie jest konkurencją obowiązkową.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

Uczestnicy spływu w ramach dokonanych opłat korzystają z poniższych świadczeń:
- 3 posiłki regeneracyjne (na zaporze w Tresnej oraz mecie każdego etapu),
- ubezpieczenie na czas spływu,
- biwak,
- przewóz bagaży w czasie spływu ,
- przewóz uczestników i bagaży ze stacji PKP i PKS Kęty na biwak w Kobiernicach (warunek: wcześniejsze powiadomienie organizatora o godzinie przyjazdu na druku
zgłoszenia),
- przewóz kajaków na zaporach,
- opieka medyczna w czasie spływu,
- wklejki do książeczek OT PZK oraz TOK PTTK (45 km) oraz pamiątki spływowe.

Do obowiązków kierowników drużyn należy dopilnowanie, aby nie dopuścić do udziału w spływie osób o umiejętnościach niewystarczających do pływania na rzece górskiej , oraz zgłoszenie na mecie każdego etapu o dopłynięciu zespołu w komplecie.

 

DYSKWALIFIKACJA

    1. Płynięcie poza szlakiem wyznaczonym przez pilota początkowego a pilotem końcowym (czerwoną latarnią) eliminuje z uczestnictwa w 50 OSK „Trzech Zapór”.

    2. Płynięcie w stanie nietrzeźwym oraz zmiana składu osady lub kategorii łodzi. Zmiana modelu lub typu łodzi również nie jest dozwolona aby nie wypaczać wyników rywalizacji!!!

PROTESTY

1. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury, składające się z: obserwatora imprezy z ramienia KTiR PZK, przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela uczestników, którego skład zostanie podany podczas otwarcia spływu.

2. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dot. prawidłowości startu
oraz sędziego celowniczego dot. kolejności osad na mecie.

3. Protesty dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie na ręce Sędziego Głównego w Biurze Spływu najpóźniej w ciągu dwóch godzin od zakończenia konkurencji oraz do 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 50 zł, które zostanie zwrócone w przypadku uznania protestu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin spływu obowiązuje uczestników spływu jak również osoby towarzyszące.
2. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
3. W razie zaistnienia warunków atmosferycznych stwarzających niebezpieczeństwo
dla uczestników, organizator ma prawo spływ częściowo ograniczyć lub odwołać
bez zwrotu kosztów wpisowego.
4. Organizator nie odpowiada za sprzęt biwakowy oraz kajakowy pozostawiony bez opieki podczas przepraw i transportu wspólnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych uczestników spływu
w celu archiwizacji, sprawozdawczości i rozliczenia nagród .

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności i miejsca poszczególnych dyscyplin z uwagi na warunki techniczne i organizacyjne,

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.